Rượu Mơ

120.000 

Rượu mơ sử dụng rượu gạo truyền thống ngâm với quả mơ tươi được trồng tự nhiên tại rừng. Quá trình sản xuất Rượu Mơ tuân theo quy trình quản lý an toàn thực phẩm.

Thông tin đặt hàng

    Số lượng: