Rượu Đòng đòng Nếp non

160.000 

Rượu đòng đòng là một loại rượu đậc sản của khu vực miền Bắc. Rượu có đặc trưng với màu xanh nhạt, có hương thơm của lúa nếp do được ủ từ đòng đòng non (bông lúa non) và rượu nếp ngon.

Thông tin đặt hàng

    Số lượng: